Elena Marjokorpi

Elena Marjokorpi

Tuki- ja liikuntaelinongelmaisten ft, MDT-terapia, lantionpohjan toimintahäiriöiden/virtsankarkailun ft, lymfa-terapia (Lyko) , akupunktio, PhysioPilates-ohjaaja